santech: advanced powerarmor (Default)
[personal profile] santech
Tas ir tāpat kā ar peldēšanos. Nevis tur ņerkstēdams un domādams vai vajag vai vērts un tādā garā visu laiku kko atliec līdz pēdējam brīdim, bet vnk ņem un dari. Izvelc telefonu no kabatas un zvani un saki ka sakāms lai arī kāda varētu būt reakcija. Ģērbies un ej lai arī kads ārā būtu laiks. Ieskrienies un ar švunku esi jau zem ūdens. Nu ne vienmēr jau arī man tā sanāk. Kā tur kolhōznieki teica par tām pamatvērtībām?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

Ja neizdodas reģistrēties izmantojot captcha, lūdzu izveido jaunu pieprasījumu Atbalsta sadaļā.


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2014

S M T W T F S
    12 3 4
5 6 78910 11
121314 1516 17 18
19 20 21 22232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Base style:
timeasmymeasure
Theme:
nornoriel

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2014 01:35 am